MEVZUAT

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1309 SAYILI KURULUŞU HAKKINDA KANUN...
DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ...
DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE SÖZLEŞMELİ OLARAK GÖREV YAPAN SANATKAR MEMUR, UYGULATICI UZMAN MEMUR VE UZMAN MEMURLAR HAKKINDA SINAV YÖNETMELİĞİ...
DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SANATSAL İŞ VE İŞLEMLERİNİN İDARİ KOORDİNASYONUNUN SAĞLANMASINA DAİR YÖNETMELİK...
DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ
DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ...
DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ....
DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI...
DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ...
DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1309 SAYILI KURULUŞU HAKKINDAKİ KANUNUN 16/a MADDESİ GEREĞİNCE GÖRGÜ ve BİLGİ İHTİSASINI ARTIRMAK AMACIYLA SANATKAR VE DİĞER İDARİ SÖZLEŞMELİ PERSONELİN YURTDIŞINA GÖNDERİLMESİ İLE İLGİLİ KRİTERLER...
DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NORM POZİSYON USUL VE ESASLARI...
DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1309 SAYILI KURULUŞU HAKKINDAKİ KANUNUN 8'İNCİ MADDESİ İKİNCİ PARAGRAFININ UYGULANMASI İLE İLGİLİ KRİTERLER
KOREOGRAF, KORDÖBALE ŞEFİ VE KORDÖBALE ŞEF YARDIMCISI KADROSUNA GEÇİŞ KRİTERLERİ
DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAHNE VE SALON TAHSİS YÖNERGESİ
KÜLTÜR, SANAT VE TURİZM EMEKÇİLERİ SENDİKASI ARASINDA GERÇEKLEŞEN 2017/2.DÖNEM KURUM İDARİ KURUL TOPLANTI TUTANAĞI