YUNUS EMRE ORATORYOSU

A.ADNAN SAYGUN

YUNUS EMRE ORATORYOSU
ORATORYO , 1 perde ,

Yunus Emre Oratoryosu üç esas bölümle, ikinci ve üçüncü bölümler arasındaki bir ara bölümden meydana gelir. Konusu, Yunus Emre'nin hayat, ölüm, Tanrı ve insanlığın alın yazısı meseleleri üzerine türlü çalışmaları ve nihayet 'dost vaslına' erişmesidir.

 

Video
Fotoğraflar
YUNUS EMRE ORATORYOSU

YUNUS EMRE ORATORYOSU Temsil Tarihleri